WITAJ

ODKRYJ DEL PASO

MENU

GALERIA

WSPARCIE UE

KONTAKT

+48 501 642 963

delpaso@o2.pl

Wsparcie UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ".

 

Operacja pn. "Rozwój restauracji Del Paso poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie lokalu we wsi Myślachowice na potrzeby Sali weselnej oraz utworzenie miejsca pracy", mająca na celu Rozwój firmy F.U.H.G "Cafe Del Paso" Rafał Czarnecki przez otwarcie Sali weselnej w Myślachowicach oraz utworzenia miejsca pracy dla osoby bezrobotnej do złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przewidywane wyniki operacji:

 

  •  poszerzenie oferowanych usług przez F.U.H.G Cafe del Paso
  •  wsparcie grupy defaworyzowanej - utworzenie 1 miejsca pracy na 1 etat
  •  powstanie nowej, wyposażonej sali weselnej w Myślachowicach
  •  rozwój zaplecza lokalowego F.U.H.G Cafe del Paso
  •  integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu
  •  poprawa konkurencyjności na lokalnym rynku gastronomicznym
  •  poprawa sytuacji finansowej wnioskodawcy

Pliki do pobrania

Mexican Restaurant

Czekamy w naszym lokalu

 

Kościuszki 74

32-540 Trzebinia

 

Poniedziałek - Czwartek 12:00 - 22:00

Piątek  - Sobota 12:00 - 23:00

Niedziela 12:00 - 22:00

Obserwuj nas

na Facebooku

Kontakt

 

+48 501 642 963

delpaso@o2.pl